Život se svodi na traženje istine koju rijetki imaju milost spoznati. Od dana rođenja kad ugledamo ovaj svijet, pa sve do trenutka kad sklopimo oči, mi živeći samo tražimo istinu. Bez obzira na starost, zanimanje uspješnost, naš čitav život se svodi samo na jednu stvar, a to je traženje istine.

U svojim svakodnevnim aktivnostima, u svakoj situaciji, akciji i interakciji imamo odabir istina ili laž, a da toga nismo ni svjesni. Sve se to odvija rutinski i spontano u kratkom vremenu u kojem naš mozak u svom ograničenju nije sposoban registrirati i donijeti zaključak.

Svaka naša aktivnost je složen sustav misli, frekvencija i nervnih podražaja koji se u našem tijelu odvijaju brzo i automatski. Često je naš odgovor na životne izazove automatiziran da nismo toga niti svjesni.

Ponekad naiđemo na veću zapreku koja nas blokira, šokira i zaustavi prije no što krenemo dalje. Baš ta pauza je prilika koja našem sustavu za razmišljanje i logiku omogući potrebno vrijeme za realno sagledavanje. Realno sagledavanje na omogućava da raspoznamo istinu od laži.

Laž nam u životu dolazi stalno i nju moramo samo prepoznati, dok u moru laži istinu moramo tražiti.