U bibliji knjiga Otkrivenja glava jedan govori nam slijedeće.

1 Otkrivenje Isusa Krista, koje mu je dao Bog, da pokaže svojim slugama ono što će se uskoro dogoditi. I on je to poslao i pokazao u znacima preko svog anđela svom sluzi Ivanu,

2 koji je posvjedočio o riječi Božjoj i o svjedočanstvu Isusa Krista – o svemu što je video.

3 Sretan je onaj tko čita i oni koji čuju riječi ovog proroštva i koji drže ono što je u njemu napisano. Jer je vrijeme blizu.

4 Od Jovana, za sedam skupština koje su u Aziji: Blagodat vam i mir od „Onoga koji jeste i koji je bio i koji dolazi,“ i od sedam duhova koji su ispred njegovog prijestola,

5 i od Isusa Krista, koji je „Vjerni svjedok,“ „Prvenac iz mrtvih“ i „Vladar nad zemaljskim kraljevima.“ Onome koji nas voli i koji nas je svojom krvlju oprao od naših grijeha,

6 i učinio nas kraljevima i svećenicima Bogu i Ocu svom, njemu neka je slava i vlast u vjekove vjekova. Amen.

7 Evo, dolazi s oblacima i vidješe ga svako oko, čak i oni koji su ga proboli. I zbog njega će jadikovati sva zemaljska plemena. Da, amen.

8 „Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak,“ govori Gospod Bog, „koji jeste i koji je bio i koji dolazi, Svemoćni.“

9 Ja, Ivan, vaš brat i drug u nevolji, i u kraljevstvu i istrajnosti u Isusu Kristu, bio sam na ostrvu zvanom Patmos za riječ Božju i svjedočanstvo Isusa Krista.

10 Bio sam u Duhu u Gospodnji dan, i iza sebe začuo snažan glas, poput zvuka trube, kako govori:

11 „Ono što vidiš napiši u svitak i pošalji u sedam skupština koje su u Aziji: u Efes, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju i Laodikeju.“

12 I okrenuo sam se da vidim tko mi to govori. Kad sam se okrenuo, video sam sedam zlatnih svijećnjaka,

13 a među svijećnjacima nekog nalik Sinu čovječjem. Bio je obučen u haljinu koja mu je dopirala do stopala, a oko grudi je bio opasan zlatnim pojasom.

14 Glava i kosa bile su mu bijele kao bijela vuna, kao snijeg, a oči kao plamen ognjeni.

15 Noge su mu bile nalik čistom bakru zažarenom u peći, a glas mu je bio kao huka mnogih voda.

16 U desnici je imao sedam zvijezda i iz usta mu je izlazio oštar dvosjekli mač, a lice mu je bilo kao sunce u svom punom sjaju.

17 Kad sam ga video, pao sam pred njegove noge kao da sam mrtav. A on je položio svoju desnicu na mene i rekao mi: „Ne boj se. Ja sam Prvi i Posljednji,

18 i živ sam. Bio sam mrtav, i evo živim u vjekovima vjekova, i imam ključeve od smrti i hada.

19 Zato zapiši ono što si vidio i ono što se sada događa i ono što će se dogoditi poslije ovoga. 20 Ovo je tajna sedam zvijezda koje si vidio u mojoj desnici i sedam zlatnih svijećnjaka: sedam zvijezda predstavljaju anđele sedam skupština, a sedam svijećnjaka predstavljaju sedam skupština.