Čovjek i sve što čovjeka okružuje je bioenergija

Ako pojam bioenergija vežemo za chi, pranu, životnu energiju i ostale nazive kojima se naziva,...

Read More