Broj riječi u novom zavjetu

Novi zavjet ima 181.253 riječi

Novi zavjet ima 181.253 riječi. Ovih relativno malo Isusovih izreka nema odvojenog mjesta, već su neravnomjerno raspoređene kroz četiri evanđelja (nekoliko u drugim knjigama); i u svakom od četiri evanđelja — po Mateju, Marku, Luki, Ivanu — “izreke” su neravnomjerno raspoređene kroz narativ. Često je “izreka” koju je Matej zabilježio parafrazirao ili čak umnožio jedan ili više od ostala tri biografa, od kojih se čini da niti jedan nije namjeravao kronološki uskladiti s ostalima, pa čak ni održivu slijed njegov vlastiti. Gledano kao stihovi, Novi zavjet ima 7959 stihova, od kojih su samo 1599 Kristove izreke. BROJ riječi u Novom zavjetu je 181.253. Samo 36 450 od ovih 181 253 riječi su Kristove riječi – jedva više od 20 posto. U skladu s tim, samo predani čitatelj Novog zavjeta, uobičajeni čitatelj, dovoljno je poznavalac Kristovih izreka – stvarno upoznat – upoznat s izrekama ne samo kao zasebno postavljenim od četiri evanđelja, nego i kao jednom porukom , jedno evanđelje koje naviješta Spasiteljev veliki cilj. Ako relativno mali broj osoba u kršćanskoj zemlji redovno čita Kristove izreke, to može biti zato što ih relativno mali broj proučava.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)