Hermeščec Heart tretmani na daljinu se provode kad nije moguć direktan tretman iz bilo kojeg razloga. Tretmani na daljinu se najčešće provode nad osobama koje žive u drugim gradovima, državama ili kontinentima. Tretmani na daljinu se provode i sa osobama koje su zdravstveno loše, slabo pokretne ili se nalaze na bolničkom liječenju pa netko od obitelji zatraži pomoć.

Učinkovitost Hermeščec Haert tretmana na daljinu je ista kao i kod direktnih tretmana.