Ako pojam bioenergija vežemo za chi, pranu, životnu energiju i ostale nazive kojima se naziva, ,možemo reći da je posjeduju sva živa bića. Bioenergija je suptilno elektromagnetsko polje finih titraja koje se prožima u cijelom kozmosu.

Ti titraji nas okružuju, ali ne u ravnomjernom intenzitetu i potencijalu. Svako živo biće je akumulator ili skladište bioenergije ili univerzalnog elektromagnetskog biopolja. Kroz to polje mi djelujemo i akumuliramo više ili manje energije ( bioenergije ) i razmjenjujemo je sa svim živim i neživim bićima.

Iako nas bioenergija na neki način okružuje, sa njom ne možemo manipulirati u realnom vremenu na okolinu već na samog sebe. U realnom vremenu ne postoji mogućnost da je uzmemo negdje i prenesemo na nekog.

Mi svakodnevno akumuliramo, punimo svoje rezerve i dižemo svoj osobni potencijal, kako bi ga u određenom momentu mogli podijeliti sa drugom osobom.

Od nas samih, ovisi koliki će biti taj potencijal i na koji način ćemo ga akumulirati ili pak s nekim podijeliti.