Bioterapija kao način kojim se prenosi bioenergija

Bioterapija je riječ koja je zamjena za prethodno korišteni pojam bioenergoterapija, a misli se na...

Read More