Bog je apsolutna i jedina istina na ovome svijetu. Vrlo je teško opisati i objasniti tko je bog, a da to ne bude ono suvislo poput, stvoritelj neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Ako se vratim na prethodni tekst u kojem govorim da je istina najvažnija karakterna osobina pojedinca, i ako ga pažljivo pročitamo, dolazimo do spoznaje da istina i nije tako lako prepoznatljiva.

Polazeći od činjenice da je Bog stvorio sve što vidimo, osjećamo, čujemo i mirišemo. Zašto je ljudima toliko teško pronaći konkretan primjer i dokaz njegovog postojanja. Zar je istina svih istina, a Bog je istina, toliko sakrivena od čovjeka da prođe i život, a mi je ne spoznamo.

Ako je istina toliko skrivena kod Boga koji je sve stvorio, zamislimo činjenicu koliko je tek je teško pronaći u svakodnevnim malim , nevažnim i nebitnim situacijama, ljudima, stvarima i pojavama.

Baš zato je istina mnogima tabu tema i niti se ne trude pronaći je za vrijeme svog života. Istina je kap u moru laži, prijevara, obmana i manipulacija i slikovit možemo reći tek jedan posto u odnosu na devedeset devet posto laži kojom smo okruženi u našim životima.

Zato je najveća istina Bog, gotovo svima misterija, a zamislite kako je tek u životu koji živimo, u kojem stvaramo, gradimo i to sve na laži.

Tražeći istinu u svakodnevnom životu pronaći ćemo i Boga.