Biblija je najvažnija knjiga upravo sada svakom pojedincu najpotrebnija, jer vjerodostojno opisuje  u Otkrivenju ova vremena u kojima živimo, i daje odgovor baš na ona pitanja na koja odgovor nemamo. Biblija je zbirka tekstova koje Židovi i kršćani drže svetima, od Boga nadahnutima i glavnim izvorom svoje vjere. Prvi pet knjiga Biblije, Petoknjižje, napisao je Mojsije između 1445. i 1405. pr. Kr. Posljednja Biblijska knjiga Otkrivenje, napisao je apostol Ivan između 94. i 96. Biblija se često naziva: “Sveto pismo”, “Sveta Knjiga”, “Riječ Božja”, “Pismo” ili “Pisma”.

Biblija se danas smatra najprodavanijom knjigom svih vremena. Prema broju tiskanih primjeraka, Biblija se nalazi na prvom mjestu u svijetu prema Guinnessu (pet milijardi).

Kršćani dijele Bibliju na Stari zavjet i Novi zavjet. Stari zavjet obuhvaća 39 protokanonskih (istovjetne s hebrejskim kanonom) i sedam deuterokanonskih knjiga (protestanti ih, kao ni Židovi, ne priznaju, nego ih smatraju apokrifnim knjigama). Novi zavjet, napisan u drugoj polovici I. st., obuhvaća 27 knjiga: četiri Evanđelja (Marko, Matej, Luka i Ivan), Djela apostolska, 21 poslanicu (14 Pavlovih i 7 apostolskih) i Otkrivenje (Apokalipsa).