• Tekstovi
  • Samorazvoj
  • Misterije
  • Religija
  • Znanost

Zemlja je znala

Zemlja je znala, ali poslije smo podijeljeni na stotine spo-ken jezika koji stvaraju barijere među...

Sorry, No Posts Found

Bioterapija i bioenergija - bioterapeut

Bioterapija i bioenergija - bioterapeut

Bioterapija i bioenergija – bioenergetski tretmani bioterapijom i bioenergijom. Bioterapije ili bioterapiju može provoditi samo osoba koji ima stvarno izrazito velik bioenergetski potencijal. Svako živo biće već sa rođenjem posjeduje energetski potencijal. On je vrlo nizak i sam po sebi nije dovoljan za samog pojedinca, a kamoli za pomoć drugima